Jak to bylo s revitalizací dvoru na Hulvákách

Dvůr byl v minulém roce revitalizován v rámci participačního rozpočtu. Původně zde měla vzniknout jen holá travnatá plocha, po zrušení místních zahrádek. Právě pro to jsem, v té době, vymyslela projekt dostavby dětského hřiště, 4 posezení a 2 ohnišť v rámci celého prostoru vnitrobloku. Nic tedy nebylo vykáceno na můj popud, jak dnes někteří tvrdí. Jen jsem nechtěla, abychom tady na Hulváckém kopci zůstali opět bez mobiliáře, který je všude jinde v obci samozřejmostí.

K financování jsem využila právě se rozbíhající participační rozpočet. Díky tomuto titulu mohou obyvatelé obvodu navrhovat změny ve veřejném prostoru a různé akce, které po obdržení dostatečného počtu bodů realizuje radnice MHaH.

Dnes si můj nápad přisvojuje p. Hujdus na svém FB, jak je to tady krásné a jak na nás radnice myslí, že tady realizuje projekty. Finální podobu tomuto projektu dala p. architektka Saitzova, která pro radnici navrhuje většinu projektů. I nové náměstí v MHaH.

V brzké době zde ještě budou vysazeny stromy a keře okolo chodníků. Zatím největší opravdovým problémem je používání malého pískoviště jako wc dětmi z místní ubytovny. Písek , po dohodě, obec odvezla, aby se dál neznečisťoval. Čistý by měli dovést koncem září. Naproti garáží by mohlo časem vzniknout ještě malé workoutové hřiště, na cvičení pro starší děti. Po akci ,,Zavírání léta“ vyslovyli mnozí její účastníci přání, že by se takovýchto akcí mělo konat více…

 

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu