Jistota bydlení na houpačce

Postupuje radnice Mariánské Hory a Hulváky jako správný hospodář? A nezahrává si se strachem svých obyvatel, když jim chvíli slibuje rekonstrukci bytů a chvíli prodej jejich domovů? Odpověď na tuto otázku ať si s ohledem na níže uvedená fakta najde čtenář sám…

Právo na bydlení je jedním ze základních lidských práv. V zákoně č. 120/2000 Sb. – zákon o obcích – se dočteme, v § 35,  mimo jiné : ,,Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku

Podle téhož zákona, § 38, odst.1 „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“.

Není to tak dávno, co jsem si chtěla udělat obrázek o tom, jaké jsou příjmy z nájemného a výdaje na opravy našich dvou obecních domů na ulici Knüpferova a Lázeňská.

Vyžádala jsem si tedy, celkový soupis úhrad čistého nájemného a výdajů na opravy od roku 1990, tedy od doby, kdy se stala starostkou p. Liana  Janáčková a přebrala bytový fond obce do svých rukou. Zajímali mě i počty zařizovacích předmětů – gamaty, el.bojlery, el.topidla v koupelnách. Někteří mí sousedi totiž splácejí i 4 gamaty nebo 2 el.bojlery, přestože mají byt 1+1 se dvěmi topnými tělesy tohoto typu a 1 bojlerem, přičemž tato anomálie je způsobena montáží nepříliš kvalitních spotřebičů.

Ač máme na tyto veřejné informace jako občané obce nárok, podle zákona 106/1999 Sb., mi bylo  odpovězeno, že informace do roku 2008 jsou již skartovány, podle skartačního řádu a ostatní zjišťování informací v PC by zabralo úředníkům bytového odboru 130 hodin práce, což odpovídá částce 19 500 Kč a tu mám tedy  předem zaplatit. Zjednodušila jsem tedy svůj požadavek a chtěla jen výdaje na opravy a zhodnocení majetku od roku 2008. Místo informací jsem však dostala nové vyúčtování: 35hodin práce = 5 250 Kč.

A proč mě to tak zajímá?

Knüpferově 3 a 4 chce vedení obce už v červenci 2018 vyhlásit záměr prodeje. A jak se ke mně doneslo, tak pod cenou. Jeden vchod, 12 bytů, za 1 700 000Kč. Přitom hodnota bytu 1+1 s plynovým vytápěním se na trhu s byty pohybuje cca 400tis. Kč. Jednoduchými početními úkony lze pak dojít k částce 4 800 000 Kč/ vchod. Za 2 vchody by tedy mohl obvod požadovat částku cca 9 600 000 Kč. Důvodem tak enormní slevy je pak údajná zdevastovanost domů.

A jak došlo k tomuto stavu?

Domy byly celkově rekonstruovány v roce 1988 a od té doby byly větší opravy udělány jen při výměně střešní krytiny před několika lety.

Dlouhodobě zanedbaná péče udělala své :

  • Podmáčené základové sklepní zdi, vlivem prosakující vody, stékající z chodníků, vadnou hydroizolací okolo domu. Zpuchřelá odpadávající omítka a plíseň ve sklepech.
  • Dřevěné rámy oken zkřivené do vrtule, vlivem počasí i nepříliš chytře vymyšlené konstrukce. Profukující a zvláště v zimních měsících zarosená okna vytvářející ve svém okolí vhodné podmínky pro vznik plísní. Zcela zrezlé kování oken i venkovních dveří, díky čemuž hrozilo jejich vypadnutí z rámu a někde i ze zdi, spolu s čistotným nájemníkem.
  • Chybějící izolace podlah přízemních bytů od sklepa a stropů podkrovních bytů od půdy. První jsou v zimě nevytopitelné a v druhých je v létě běžně 33C °.
  • Vytápění plynovými gamaty, což je pro nájemníky domů, finančně velmi náročné. Jak uvádí i sama p. starostka:,,Přestože máme žádosti o jednopokojové byty, lidé se nechtějí stěhovat do těchto domů, protože jsou byty vytápěny gamaty.“
  • Ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. / Jedinou výhodou tohoto je, že se člověk s teplou vodou naučí hospodařit a neplýtvat!/
  • Vytápění koupelen elektrickým ohřívačem. V části koupelen, které mají venkovní zeď  je to zcela nedostačující. V místnosti je v zimním období zima, vlhko. A i přes větrání oknem, dochází ve většině koupelen v zimě k nárůstu plísní. Vysvětlení vedení radnice? Nájemníci  neumějí větrat!
  • Plesnivé zatemněné světlíkové šachty k oknům koupelen prostředních bytů. Větrat tudy nedoporučuji! Mimo plísní bude mít nebohý nájemník v bytě zápach a všelijakou havěť.
  • A speciálně u Knüpferovy 3 a 4, dlouhodobě neobývané, nevytápěné a nevětrané byty. Kde, ve vchodě 4, v zimě 2015/2016 vlivem mrazu popraskali vodovodní trubky a podobně tomu bylo i letos při oblevě ve vchodě 3. Následkem je značně rozšířená plíseň v celém domě a proběhlo i několik vloupání přízemními okny.
  •    zima 2015/ 2016, vchod 4
  •   jaro 2018. vchod 3     tudy dovnitř pro nezvané

Až na poslední bod bylo toto všechno platno pro oba domy. Změna nastala letos v lednu, kdy byly, po několikaletém stěžování obyvatel na úřadě MH a H, konečně vyměněny okna a vchodové dveře v 6 obydlených vchodech. Následně i tělesa osvětlení společných prostor z žárovkových na letkové. Dokonce byla plánována celková rekonstrukce / zateplení, změna vytápění a ohřevu vody – v každém vchodě plynová kotelna, výměna oken a dveří a hydroizolací/ a změna dispozic některých bytů z 1+1 na 2+1. Začít se mělo právě těmi dvěma vchody na ul. Knüpferově 3 a 4, které dodnes zejí prázdnotou. Vystěhovaní lidé měli dokonce veřejný příslib k návratu do těchto zrekonstruovaných bytů. V plánu byly i dotace na celý projekt. Mohli bychom křičet: ,,Hurá!“ ,jenže…

Již na konci roku 2015 jsem se ptala na zastupitelstvu MH a H, proč nejsou požadovány na opravy dotace. Vedení naší obce mi sdělilo, že dotace na bytové domy nejsou, na paneláky ano, a tak se  pořád dokola něco opravuje na Fifejdách 1 a my máme smůlu, protože obec samotná takový balík peněz, na opravu našich domů nemá. Začátkem roku 2016 jsem obvolala příslušná místa a zjistila jsem, že dotační tituly na tyto domy jsou hned dva: na energetické úspory domů a na regionální rozvoj, a to už jsme propásli 1 fond z EU. Zjistila jsem, že cena výměny oken a vchodových dveří ve všech 8 domech, o které jsme už léta bojovali, by byla 3,5mil.Kč Zde je nutno poukázat na fakt, že přebytek bytového fondu v 6. měsíci roku 2016 byl cca 27mil.Kč.

Bylo tedy rozhodnuto o celkové rekonstrukci obou domů a ze dvou vchodů na Knüpferově 3 a 4 byly postupně vystěhováni obyvatelé dvou vchodů, aby se v případě přiklepnutí dotací, mohlo hned začít s prací. Byla vypracována projektová dokumentace za 428 340Kč. Jak jsme zjistili, mnohem později, jen na těch 6 obydlených domů. Z čehož je patrné, že se vchody 3 a 4 na Knüpferově ulici již od začátku nepočítalo. K revitalizaci domů měl být využit program IROP výzva č. 37 / později č.78/ na energetické úspory bytových domů. Do těchto úspor nelze však zařadit značné stavební dispoziční úpravy domů. Proto bylo IROPem přiznáno jen 15%. Projekt se tedy odložil na neurčito.

Po opakovaných stížnostech obyvatel, zvažovalo vedení radnice další varianty dotačních titulů. Výzvu 78 na energetické úspory, která končí 29.11.2019. Při rychlosti s jakou byly vyměněny okna / první ústní žádosti 2012 a písemné od roku 2014, výměna 2018/ to asi vedení radnice opět nestihne. A to ještě stále není vyřešen problém vysokých nákladů na vytápění/ cca 1000Kč na měsíc a byt 1+1/. Plastová okna teď zmírní jen obrovský únik tepla.

A pak je tady již naštěstí zažehnaná varianta financování opravy domu Knüpferova 3 a 4 z dotací IROP č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Školení k tomuto titulu bylo opravdu poučné pro mě i řadu našich zastupitelů. Jsem pro začleňování  sociálně slabých do většinové společnosti, ale vytvořit si v sousedství ,,ubytovnu“ s podporou sociálních služeb a demotivací jejích nájemníků k práci a vyšším výdělkům / pokud by dosáhli jistého nepříliš vysokého finančního stropu, byli by vystěhováni / je k ničemu.

K závěru pár nudných čísel:

1/ Škoda na ušlém nájemném k 6/2018 ve vystěhovaných vchodech:

Knüpferova 3: cca 24 měs. x 12 bytů x nájem cca 2500 Kč/měs. = 720 000 Kč

Knüpferova 4: cca 36 měs. x 12 bytů x nájem cca 2500 Kč/měs. = 1 080 000 Kč

Celková škoda na ušlém nájemném činí cca  1 800 000 Kč

2/ Okna byla v roce 2018 realizována v 6 vchodech za cenu 4 841 666 Kč.

Kalkulace ceny, kterou jsem si nechala předem vypracovat  já činila  451 531,00  Kč/vchod  x 6 vchodů , celkově tedy  2 709 186,- Kč

Možnou škodu zde představuje tedy rozdíl  mezi cenou za realizaci výměny  oken naší radnicí  a možnou kalkulovanou cenou – tedy rozdíl ve výši  2 132 480,- Kč.  Postupuje radnice jako správný hospodář ?

Položíme-li si otázku, zda je možné při současné výši nájemného v obecních bytech v městském obvodu  MH a H  domy revitalizovat a zlepšovat tím jejich užitné vlastnosti, odpověď je jednoznačně ano! Chce to jen pracovité, slušné, znalé a rozhodné lidi ve vedení radnice, kteří dokážou vhodně využít všech nabízejících se možností, jak snížit náklady na revitalizaci domů pomocí státních programů. Moc času ani prostředků na čerpání nezbývá ale stále jěště jsou. Snad se brzy dočkáme toho, že adresa bydliště na Hulvákách bude mít opět přívlastek: „dobrá“!

 

Petra Kolinke

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu