Kontrazpravodaj 2014 – 2018

Komentář  obyvatel ke Zpravodaji MH a H  Speciál

  Kalendárium 2014 – 2018

Některým z Vás se v minulých dnech dostal do poštovních schránek Zpravodaj speciál s podtitulem Kalendárium 2014 – 2018.  Současné vedení radnice zde na 71  stránkách rekapituluje svoji činnost a uskutečněné akce v uplynulém volebním období. Čtení této radniční „perly“ za obecní peníze, nás, níže podepsané, přimělo k přemýšlení, pokládání si otázek a posléze i k napsání tohoto komentáře.

Připadá vám něčím výjimečné každoroční přistavení velkoobjemových kontejnerů, drobné či větší opravy chodníků a výtluků na cestách, kácení suchých a nebezpečných stromů, instalace či výměny odpadkových košů v ulicích, čištění komunikací po zimě? Ne? Nám se taky zdá, že toto je povinností každé obce v této republice, která se stará o svůj, či svěřený, majetek s péčí řádného hospodáře…

Máte pocit, že vám, běžným občanům obvodu, ke zlepšení života v obvodu výrazně přispělo každoroční vyhlašování psího sympaťáka, vydání knihy p. bývalého místostarosty Jezerského, výzva úřadu ke kropení zeleně v tropickém létě, každoroční plesy radnice – jednou  dokonce  s italským pěvcem, účast vedení radnice v soutěži o nejlepší polévku, Halloween na radnici, účast  úředníků a radních na badmintonovém  turnaji či výlety pro seniory –  pouze pro vybranou skupinu lidí a tak pod.?  Pokud odpovíte ano, pak je zbytečné, aby jste četli dále. Pokud odpověď zní ne, následující komentáře jsou určeny právě vám, kteří přemýšlíte kriticky a politiky hodnotíte podle jejich činů a nikoliv podle volebních slibů a medových slov.

Zcela zásadní věcí v našem obvodu je obecní bydlení.  V obvodu již dlouhá léta chybí nová výstavba obecních bytů a kompletní revitalizace bytového fondu  probíhala jen v určité části obvodu. Obyvatelům Fifejd i Vršovců se jejich sen o hezkém bydlení splnil i díky příjmům z dotací, které v těchto případech byla radnice schopna prostřednictvím realistických projektů čerpat. Obyvatelům těchto lokalit to ze srdce přejeme, ale zároveň očekáváme, že hezkého bydlení se dočkají i obyvatelé zbývající části obvodu. Tam se byty vystěhovávají pod falešnými  záminkami revitalizace bytového fondu a s veřejným příslibem návratu do opravených bytů, který se pak zcela neveřejně odvolá. Uvolněné byty  se po důkladné degradaci později bourají nebo prodávají.

Viz ulice Šimáčkova, Ulice U Dvorů, Knüpferova 3+4, 28.října a nesmíme zapomenout nehorázně zpackaný prodej domů na Červeném kříži soukromému vlastníku, o němž ve Zpravodaji nenajdete jedinou řádku ale znalí situace ví, že domy jsou tam  stále v hrozném  stavu, nájemné několikrát dražší, studentské městečko, které zde mělo vzniknout, v nedohlednu a  současní obyvatelé této lokality v MH a H jsou větším postrachem okolí, než někteří obyvatelé předchozí.

Pro ilustraci jedna konkrétní událost z poslední doby. Částečnou revitalizaci na Lázeňské a Knüpferově zmiňuje kalendárium ve dvou větách.  Jistě pro skromnost čtyřlístku podepsaných se tam už neuvádí, že o výměnu zdevastovaných oken obyvatelé těchto domů žádali a prosili cca 10let a poté ji obec provedla  za obecní peníze během prosince 2017 a ledna 2018. Pakliže

by na tuto akci byla zažádána dotace z IROPU, třeba tak jako na dům v ulici Fr. Šrámka, pak by obyvatelé těchto domů měli nejen nová okna ale i nový způsob

vytápění. Ale to by pak současné vedení obvodu nemohlo argumentovat tím, že

pro finančně velmi náročné topení jakými plynové gamaty nepochybně jsou, se na Hulváky do těchto domů nechtějí stěhovat žadatelé o byt.  Těch je v současné době okolo 350 a bytů k pronajmutí nebo v rekonstrukci je 13. Do toho však  nejsou započítány prázdné byty na Hulváckém kopci nebo byty v domcích na Bedřišce v celkovém počtu 38 bytů. Dnes jsou volné hulvácké byty na Knüpferově ulici po tří a čtyř – letém chátrání na prodej.  V současnosti je prodej bytů zažehnán,  jak nám potvrdil primátor Macura,,Velkou výstrahou nám je prodej a současná situace na Červeném kříži.“

Zpravodaj vyjmenovává různé opravy či rekonstrukce ulic a chodníků, ale hned poté na těchto opravených chodnících znovu parkují auta a ničí tak obrubníky – viz ulice Slavníkovců, Mojmírovců, Kollárova atd.

 

Bezpečnost v obvodu je i volebním  tématem  všech současných koaličních stran na radnici ale ve zpravodaji se nedočtete, proč obvod nezvýšil počet  městských strážníků v pochůzkové službě, kterých je v této službě nedostatek. Vážení, obecné fráze nám bezpečnost na ulicích nezaručí!!!

 

Nelze na dvou stránkách popsat všechny zásadní problémy, o nichž radniční volební  Zpravodaj speciál mlčí. Nelze však opominout jednu z oblasti mezilidských vztahů.

Jako růžky u čerta tak z radničního PR  vykukují segregační názory dvou  nejvyšších radních.  Pan místostarosta Hujdus označil obyvatele, bydlící dnes na Bedřišce, za občany , parazitující na společnosti pobíráním sociálních dávek, platící nájem pouze 35,-Kč/m2  a označil je za jednu z příčin, proč mladé rodiny nenacházejí v Mar. Horách vyhovující bydlení. K těmto demagogickým, dehonestujícím a zášť probouzejícím výrokům nelze mlčet.

Ano, lidé na Bedřišce bydlí v domech, kde platí nájem 35 – 40,- Kč/m2, ovšem už   se ve Zpravodaji neuvádí, že domky radnice dlouhá léta neopravovala, že tyto opravy si lidé prováděli mnohdy proti vůli radnice na vlastní náklady a že za téměř stejné peníze (37-45,-Kč) bydlela do ledna 2018 v novém  domě na Baarové p. starostka, její dcera, její známí, páni zastupitelé a další smetánka našeho obvodu. Nepíše se, že už teď na Bedřišce bydlí mladé rodiny s dětmi, s nimi starousedlíci, kteří zde bydlí  40 – 60 let, že sociální dávky bere cca jen 6 lidí ze 100  (matky samoživitelky a důchodci s nízkými příjmy), že zdejší lidé řádně hradí nájmy a posílají děti do školy, i když díky minulým rozhodnutím  radnice musejí děti do školy docházet do jiných obvodů Ostravy nebo na opačný konec obvodu našeho. Nepíše se, že Bedřiška již není rozbouraným a špinavým ghettem a že ta proměna není zásluhou vedení obvodu ale lidí samotných.

Nevážení radní – mladí lidé z obvodu odcházejí proto, že jim obvod nenabízí to, co k životu potřebují – startovací byty, školky a školy v blízkosti bydliště a další nezbytné infrastrukturní vybavení. Plánované vystěhování lidí z Bedřišky to nezmění, neboť pokud  zůstane ve vedení obce stejná sestava, jaká tam je dnes,  pak Bedřiška bude místem k bydlení pro vyvolené, jako se to stalo s domem na ulici Baarova.

Co se ještě „povedlo“  vedení radnice pod dlouholetou taktovkou starostky  Janáčkové :

 • Likvidace hulváckého koupaliště
 • Zavření základní školy Matrosovova po její předešlé opravě, zmizelé dotace z EU na výstavbu výtahu a některé opravy této budovy
 • Vznik detašované základní školy na Klicperově ulici, o níž už se teď říká cikánská škola. To vážně chceme děti učit rasismu? Tato budova potřebuje hodně oprav, které vyžadují dost vysoké financování. Bývalá škola na Matrosovově ul. je opravena. Ptáme se: Proč spádově neotevřít tuto školu?
 • Prodej Červeného kříže bez doložky o pokutě, pokud nebudou sliby o studentském městečku plněny
 • Zneužití bytů na Barově ulici pro radniční pracovníky a jejich příbuzné a známé. Dům byl postaven za dotace EU pro matky samoživitelky a postižené.

Nelíbí se vám to??? Nám taky ne!!!. Pokud nám chcete pomoct něco prosadit, nebo pomoc potřebujete, napište nám na stránky www.zpravyzobce.cz.

 

Vaše aktivita může vše, co se vám nelíbí,  změnit:

Jděte k volbám a volte podle svého svědomí. To je jediné co nám od zlovůle druhých  může pomoci.

 

Co se obyvatelům MH a H dosud povedlo a na čem v současné době pracujeme:

 • Pomohli zastavit výstavbu nákladné radnice.
 • Navrhli dětské hřiště a mobiliář na Hulváckém kopci.
 • Prosadili výměnu havarijních oken a vchodových dveří na Lázeňské a Knüpferově ulici, opakovaně žádáme o úspornější vytápění.
 • Zastavili prodej obecních domů na Knüpferově ulici a bojujeme za obnovení obecního bydlení a podporu startovacích bytů.
 • Zastavili vystěhování rodin z Bedřišky, její bourání a pomohli prosadit novou analýzu na technický stav domů, chceme revitalizaci ne demolici.
 • Usilujeme o zrušení posunu zastávky tramvají na Hulvákách.
 • Na zastavení projektu podzemních garáží a kácení stromů za Hodoňankou.
 • pokutování parkování na chodnících na ulici Slavníkovců a jejich devastaci.
 • Říkáme pravdu na stránkách: zpravyzobce.cz a www.bedriskaprezije.cz

Nemlčící obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák:

Petra Kolinke, Eva Lehotská, Hana Puchalská, Anna Vítková, Anna Pivodová, Ivana Pavlíková, Zlatuše Pavlíková, Lýdie Habustová, Marie Stoláriková,  Šárka Moravcová

 

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu