Nové vedení aneb jak to dopadlo

V minulých dnech jsme psali o tom, že byl podán ke krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta p. Patrika Hujduse. V pátek 26. 10. 2018 dostala p. Lehotská potvrzenou informaci o tom, že zmiňovaný návrh byl Krajským soudem zamítnut.  Byť s tímto návrhem byla u mnohých lidí spojována naděje na změnu pro náš obvod, nezbývá než zamítavé  rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě respektovat.

V novém vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je tak i nadále koalice, sestavená ze 4 zastupitelů Hnutí Nezávislých, 1 zastupitele SPD-Tomio Okamura, 1 zastupitele hnutí Ostravak, 1 zastupitele KSČM a 1 zastupitele KDU-ČSL. Opozici tvoří 3 zastupitelé hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), 3 zastupitelé hnutí ANO 2011 a 1 zastupitel ODS.

Díky zkušenostem z minulých volebních období i díky nedávnému prohlášení p. zastupitelky Liany Janáčkové v lokálním tisku víme, že nová koalice bude kontinuálně pokračovat v práci předchozích vedení našeho obvodu. Znamená to tedy, že i nadále bude v obvodu Mariánské Hory a Hulváky pokračovat arogance některých vedoucích úředníků obce, netransparentnost v  přidělování obecních bytů a zadávaní veřejných zakázek, neodpovědné nakládaní s obecním majetkem v rozporu se zásadou správného hospodáře, většinové prosazování dalších méně či více pochybných projektů bez ohledu na jejich potřebnost, odmítání jakýchkoliv opozičních návrhů, či prohlubování zášti mezi obyvateli obvodu v duchu hesla „rozděluj a panuj“.

Může normální občan v této situaci pro zlepšení života v obci vůbec něco udělat? Není toho mnoho, ale přeci jen může. Jako občan se např. může aktivně účastnit jednání zastupitelstva obce, může důsledně kontrolovat splnění jednotlivých úkolů, může vyžadovat informace ke všem věcem, které jej jako občana zajímají, může podávat návrhy a podněty.  Zda to bude stačit k tomu, aby na naší radnici převážila slušnost, vstřícnost, odpovědnost a pracovitost ukáže čas.

 

Eva Lehotská

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu