PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

PETICE PROTI NUCENÉMU VYSTĚHOVÁNÍ RODIN Z BEDŘIŠKY A HULVÁK

dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

Adresováno:                                                                                    Primátorovi statutárního města Ostravy.

Osoby zmocněné jednat se státními orgány:

Dušan Podraný                           (zástupce)

Jasinkova 7

709 00 Ostrava – Hulváky,

Eva Lehotská

Knüpferova 1458/1

709 00 Ostrava – Hulváky,

 Jiří Koller

Jasinkova 7

709 00 Ostrava – Hulváky.

My, obyvatelé osady Bedřiška a části Hulváky, a jejich podporovatelé, se obracíme na Vás jako na majitele bytového fondu, jelikož jsme byli seznámeni se záměrem Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen MO) vystěhovat platící obyvatele osady Bedřiška a části Hulvák. Rodinné domky nacházející se v osadě Bedřiška mají být následně srovnány se zemí a část bytového fondu prodána. Jsme dlouhodobě vystaveni stresu a nejistotě ze ztráty bydlení.

Důvody nesouhlasu se záměrem MO a podání petice jsou následující:

  • v uvedených lokalitách žijí především rodiny s dětmi a senioři,
  • bydlí zde dlouhodobě (často od narození) a mají vztah ke své lokalitě,
  • na popud obyvatel zde vznikla dětská hřiště a další zázemí, např. Komunitní centrum Bedřiška určené pro děti a mládež,
  • díky úsilí lidí a spolupracujících iniciativ se zde během let podařilo minimalizovat kriminalitu a výskyt drog,
  • v současné době jsou tyto komunity funkční a bezproblémové,
  • nájemníci plní své závazky vůči úřadu MO,
  • rodiny dbají na školní docházku svých dětí a starají se o své okolí,
  • během let svá obydlí zhodnotili, investovali do nich nemalé částky z vlastních zdrojů.

Žádáme o zachování bydlení pro stávající nájemníky.

Žádáme o zachování bytů a domů, které jsou svěřeny do správy MO Mariánské Hory a Hulváky, ve vlastnictví města Ostravy i do budoucna.

Petici můžete podepsat i na této adrese:

https://www.petice24.com/petice_proti_nucenemu_vysthovani_rodin_bedriska_hulvaky

Za projevenou podporu předem děkujeme!

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu