Spalovna v Mariánských Horách zatím nebude

Médii proběhla již několikrát zpráva o výstavbě nové spalovny toxických odpadů na území Mariánských Hor. Tento záměr má společnost Suez, provozující mnoho spaloven a recyklačních linek po celé Evropě. Důvodem je vysoká odpadovost toxických látek v našem kraji. Ta je 250kg na občana a rok, na rozdíl od ostatních krajů, kde se toto číslo pohybuje okolo 150kg na občana a rok. Energie tvořená spalováním bude samozřejmě účelově využita a firma již na území našeho obvodu spalovnu má. Mělo by tedy dojít jen k stavbě další linky na území provozovny.

Fa Suez

Dne 6.3.2019 proběhlo v Domě Techniky veřejné projednávání stavby této linky. Zúčastnila se firma Suez, zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci města a obce. Po přiblížení záměru firmy Suez nám byl představen vliv dopadu na životní prostředí firmou Invek: ,,V průběhu zpracování dokumentace nebyly identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního hlediska bránily přípravě, provádění a provozu posuzovaného záměru. Vlivem záměru nedojde k poškození životního prostředí ani veřejného zdraví.“

Při tom při prohlížení grafů s různými škodlivinami, jeden vyčníval abnormálně a to, obrovské navýšení prachových částic. Myslím, že každý občan Mariánských hor a Hulvák ví, jak vypadá jeho nábytek po několika minutovém větrání. Závěje prachu kam se podívá…

Paní náměstkyně primátora Šebestová se vyjádřila k projektu záporně a tak i pan starosta Hujdus, se slovy, že na území našeho města další ekologickou zátěž nechtějí, že místním obyvatelům bohatě stačí místní průmysl a laguny. Za což sklidili bouřlivý potlesk. Zhruba po čtyřech hodinách diskuzí, i s občany města, bylo rozhodnuto: Spalovna zatím stát nebude! Ministerstvo životního prostředí dalo dokumentaci firmě k přepracování. Až potud je vše vpořádku.

Jenže to má malý háček, kam tedy s toxickým odpadem? Do země ho zakopat nemůžeme, trávil by půdu i spodní vody. Jediným současným možným řešením je spálit ho. Ptala jsem se osobně tedy pana starosty Hujduse, jak to řešit? Když totiž, v tomto případě, řeknu A musím říct i B. ,,Spálit ano, ale ne, na území našeho již tak zatíženého města. Moravskoslezský kraj by pro tuto spalovnu měl najít jiné, ne tak zatížené, místo. Její dopad na životní prostředí by nebyl tak velký.“ řekl Patrik Hujdus

Myšlenka je to hezká, ale myslíte si, že v čistším prostředí budou mít lidé zájem o spalovnu??? Asi ne…

Petra Kolinke

Komentujte

avatar
  Odebírat nové komentáře  
Upozornit na
Close Menu